Heemkundekring De Willemstad


 


Activiteiten Heemkundekring De Willemstad:


Dinsdag 21 februari – Stadse Kwis

Stadse Kwis voor Willemstadse verenigingen in Buurthuis Irene.
De verenigingen worden apart aangeschreven, maar als lid van een vereniging kunt u natuurlijk ook hun deelname stimuleren of zelf bij die vereniging meedoen.


Dinsdag 21 maart - Algemene jaarvergadering  (Let op: gewijzigde datum)

Aanvang 19.30 uur. Voor het officiële gedeelte zal een aparte convocatie aan de leden worden verstuurd. Na de pauze een interactieve lezing door de heer Henk de Jong onder de titel “Toerist in eigen stad”.


Dinsdag 4 april - lezing over Persoonlijke ervaringen in stamboomonderzoek door Henk Tuinman

Ons lid Henk Tuinman neemt ons deze avond mee in het stamboomonderzoek, de genealogie. Ons lid Henk Tuinman neemt ons deze avond mee in het stamboomonderzoek, de genealogie. Steeds meer worden archieven digitaal ontsloten waardoor er meer mogelijk wordt vanachter de eigen computer. We verwachten dat deze avond u zal inspireren om zelf onderzoek te gaan doen.
Aanvang: 20.00 uur in Buurthuis Irene, zaal open om 19.30 uur.


Dinsdag 23 mei Spreekbeurt door de heer Philip van Dueren den Hollander

De heer Philip van Dueren den Hollander zal in zijn spreekbeurt ingaan op de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van onze streek aan de hand van (kaart)beelden. In de spreekbeurt zal ook aandacht worden besteed aan de “Gastelse Kaarten”. Deze landkaarten zijn de oudste kaarten van West Brabant met een zeer bijzonder verhaal.
Aanvang: 20.00 uur in Buurthuis Irene, zaal open om 19.30 uur.


Donderdagochtend 25 mei - dauwtrappen

Ook dit jaar blijven we in de Ruigenhilse polder. Vertrek om 7.30 uur. De vertreklocatie wordt via de website en de Ster later bekendgemaakt. Natuurlijk wordt er ergens langs de route weer een gezamenlijk ontbijt geregeld . Aanmelden bij Johan Schot via email jaschot@hccnet.nl of telefonisch 0168 476150.


Zaterdag 10 juni jaarreis heemkundekring

Ook dit jaar wordt gewerkt aan een geheel verzorgd dagprogramma met lunch en diner.
Het reisdoel wordt later bekend gemaakt.


Dinsdag 3 oktober lezing over de KNRM

Aanvang: 20.00 uur in Buurthuis Irene, zaal open om 19,30 uur.


Fietsroutes 70 jaar bevrijding

Ter herinnering aan de bevrijding van noordwest-Brabant in het najaar van 1944, hebben de heemkundekringen in de gemeente Moerdijk een drietal fietsroutes laten ontwikkelen. Die routes hebben een naamgeving die gerelateerd is aan de betreffende geallieerde militaire eenheid die een deel van het gebied destijds bevrijdde. In het westen van de huidige gemeente Moerdijk is dat de West Riding route. In het midden de Timberwolf route en in het oostelijk deel de 1e Poolse Divisie route. De routes lopen via objecten en herdenkingspunten die te maken hebben met gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De drie routes maken zoveel mogelijk gebruik van de bestaande fietsroutenetwerken met het bekende knooppuntensysteem. De routes zijn circa 30 kilometer lang en aan elkaar gekoppeld. Die koppeling is in de tekst verwoord. Flyers van de routes zijn beschikbaar op verschillende punten in de gemeente Moerdijk, zoals horeca, locaties heemkund(ig)e kringen, VVV-informatiepunt(en), enz. U kunt  de routes downloaden door op de naam van de route te klikken. Thema expositie: Inundatie, de bondgenoot van de militair.


In de benedenzaal van het Mauritshuis is een speciale thema tentoonstelling te bezoeken. Deze tentoonstelling is gemaakt door een kleine projectgroep ( gemeente Moerdijk, Provincie Noord-Brabant, Fort Sabina en Heemkundekring De Willemstad). Met deze thema tentoonstelling wil de projectgroep laten zien dat het mogelijk is om in het Mauritshuis zonder grote aanpassingen het boeiende verhaal van onze militaire historie te vertellen. Nu is er één stukje uit de geschiedenis, de militaire inundaties, uitgewerkt in deze mini tentoonstelling. Dit met een grote wandkaart, een animatie over een stoutmoedig staaltje, voorwerpen, kaarten en foto’s en een toelichting op papier.
Het streven van de projectgroep is er op gericht het gehele Mauritshuis te ontwikkelen tot een museum over de Stelling van Willemstad. Eeuwenlang heeft deze Stelling gefunctioneerd. Daarbij zijn telkens aanpassingen aan de Stelling uitgevoerd omdat de militaire omstandigheden gewijzigd waren.
Over de Stelling met de vesting en de omliggende forten is daardoor heel veel te vertellen. Bijzonder is dat de forten behorend tot de Stelling en de andere verdedigingswerken nog steeds aanwezig zijn en te bezoeken. Het museum moet ook bezoekers nieuwsgierig maken om de forten te gaan bezoeken. Daarmee kan het Mauritshuis ook de uitvalsbasis worden voor het ontdekken van de omgeving.

De expositie ‘Inundatie, bondgenoot van de militair’ is gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van het Mauritshuis. De projectgroep is geïnteresseerd in uw mening over de expositie maar ook over andere onderwerpen die u graag in het Museum Mauritshuis uitgewerkt zou willen zien. U kunt daarvoor ter plaatse een vragenlijst invullen. Voor de kinderen is er een speurtocht door Willemstad over hetzelfde thema.


SCHENKINGEN EN LENINGEN

Elke dinsdagmiddag van 13.30 tot 14.30 kunt u oude en antieke materialen afgeven op de zolder. Daarna bekijken wij of deze spullen in onze collectie kunnen gebruiken. Tevens worden er dan verdere afspraken gemaakt hoe we daar mee om willen gaan.


Project Overgisteren

Vorig jaar zijn we gestart in ons museum de Heemkundezolder in het Mauritshuis met het lesproject Overgisteren van Erfgoed Brabant. Hierbij bezoeken groepen 1 en 2 van de basisscholen uit de gehele gemeente Moerdijk op een middag ons museum en voeren daar opdrachten uit. De evaluatie van het eerste seizoen was zeer positief. Voor het nieuwe seizoen zijn we nog op zoek naar vrijwilligers van onze vereniging die de kinderen uitleg geven en helpen bij de opdrachten. Vanuit de scholen komen er overigens ook begeleiders mee. In de maanden december, januari en februari en in de schoolvakanties zijn er geen bezoeken.

Interesse om te helpen? Aanmelden kan bij mevrouw Addi Kamp telefoon: 0168 473187, die vanuit onze vereniging het project in het nieuw seizoen coördineert.

In het Ravelyn 32e jaargang nr.1 van februari 2014 is een artikel over het project Overgisteren opgenomen.Museum de Heemkundezolder

Met de Gemeente Moerdijk hebben we goede afspraken kunnen maken om ons museum op de zolder van het Mauritshuis voor bezoekers goed toegankelijk te maken voor bezoekers aan onze stad. De gastvrouwen van het Mauritshuis verkopen toegangskaartjes ( 2,50 per bezoeker vanaf 12 jaar, kinderen en leden van de Heemkundekring met een introducee gratis). Ruime openingstijden ( weekdagen van 9.30 uur – 12.30 uur (maandagmorgen gesloten) en van 13.00 uur- 17.00 en op zaterdag van 9.30 uur – 12.30 uur en in het seizoen zelfs langer). Voor rondleidingen  www.opstapinwillemstad.nl. Het Bestuur acht het museum een belangrijke pijler voor een openbare functie van het Mauritshuis. Om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen is echter inzet van onze leden noodzakelijk. Een museum is immers niet statisch, moet meegaan met de tijd. Heeft U ideeën daarvoor, wilt u zich inzetten voor ons museum de Heemkundezolder in ons Mauritshuis dan horen wijn dat graag van U.    

 


Wij organiseren graag voor en met U

Mocht u ideeën hebben voor activiteiten en lezingen die we als Heemkundekring kunnen organiseren dan horen wij dat graag van u. Als u een idee heeft, kunt u dat mailen aan info@heemkundekringdewillemstad.nl  t.a.v. Johan Schot.Gewijzigd: 19-02-2017
Beheer website: Piet Polak
© Heemkundekring De Willemstad