Heemkundekring De Willemstad


 


Activiteiten Heemkundekring De Willemstad:


JAARREIS HEEMKUNDEKRING DE WILLEMSTAD

Zaterdag 10 juni 2017                                                                                                      

Ook dit jaar is gewerkt aan een geheel verzorgd dagprogramma met lunch en diner.

Het reisdoel is het Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt in de Betuwe en de Oranjestad Buren.

Klik hier voor het bekijken van de foto's van dit jaarlijkse uitstapje.

De 2 "gezichten" op de dakgootklossen onder de dakgoot van het Weeshuis in Buren zijn van Maria van Egmond Buren (de stichteres van het weeshuis) en van haar man Philip van Hohenlohe (militair in Staatse dienst)


Open Monumentendag en Kunst en Cultuur Route Moerdijk

Op 9 en 10 september is het weer Open Monumentendag met dit jaar als thema: Boeren, burgers en buitenlui. Het streven is om het museum in het Mauritshuis weer open te stellen. In het weekend van 9 en 10 september en het weekend van 16 en 17 september is ook de Kunst en Cultuur Route.


Dinsdag 3 oktober lezing over de KNRM

Presentatie over de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij
De vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij redden mensen op zee en op het ruime binnenwater in Nederland. Gemiddeld varen zij 2.000 keer per jaar uit en helpen daarbij 3.100 mensen veilig aan wal.
De KNRM heeft sinds de oprichting in 1824 gekozen het reddingswerk zelfstandig en ongesubsidieerd uit te voeren met professioneel opgeleide vrijwilligers. De exploitatie wordt gedekt door vrijwillige bijdragen van donateurs, schenkers en erflaters.
Het belooft een interessante avond te worden, waarbij alle facetten van het reddingswerk worden belicht.
Als leden van de heemkundekring zijn we te gast in het Maritiem gebouw, samen met leden van de watersportvereniging en reddingsbrigade het Rooie Paerd.
Aanvang: 19.30 uur, zaal open 19.00 uur, Maritiem gebouw, Lantaarndijk te Willemstad.
De toegang is gratis, maar de KNRM zou het bijzonder op prijs stellen als u een financiële bijdrage deponeert in hun collectebus “het reddingbootje”.
De presentatieruimte is bereikbaar via een trap. Mocht u moeilijk ter been zijn, kunt u contact opnemen met Piet Grootenboer tel. 0168-472727 of pgrootenboer@gmail.com om u, zo mogelijk, te helpen.


Zaterdag 4 november bezoek aan het voormalige grootseminarie Bovendonk in Hoeven

Op zaterdag 4 november a.s. bezoeken we Bovendonk in Hoeven. Om 14.00 uur worden we ontvangen met koffie of thee, gevolgd door een lezing over de geschiedenis en de bijzonderheden van dit prachtige gebouw. Aansluitend krijgen we een rondleiding.

Het huidige gebouw werd gebouwd in de periode 1904-1922 en werd ontworpen door de architect Pierre Cuypers, o.a. bekend van het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam.
Op Bovendonk was het grootseminarie gevestigd voor de opleiding van priesters. Dit grootseminarie werd gesloten in 1967. Daarna volgde een periode van verval voor het gebouw. In 1978 werd echter het initiatief genomen om het te behouden en werd de restauratie ter hand genomen.
Sinds 1983 is op Bovendonk de Priester- en diakenopleiding Bovendonk gevestigd voor mannen die op latere leeftijd priester of diaken willen worden.
Daarnaast is Bovendonk in gebruik als hotel en conferentiecentrum.

Max. aantal deelnemers: 25 personen. We gaan met eigen auto’s. 

Kosten: leden gratis
personen die meerijden € 3,00 (bijdrage vervoer)
niet leden € 7,00 (entree en bijdrage vervoer)
thee of koffie voor eigen rekening.

Degene die passagiers mee willen nemen a.u.b. vermelden bij opgave.

Graag gepast betalen bij vertrek.

Aanmelden kan bij Piet Grootenboer, Cees van Gendlaan 19, tel. 472727 of op pgrootenboer@gmail.com

Uiterlijke opgavedatum: 26 oktober 2017.
Vertrek: Bushalte bij Singelschool op 4 november 2017 om 13.15 uur.


21 november lezing

Nadere bijzonderheden in het volgende Ravelyn en op de website


9 januari 2018 Stampottenbuffet

Nadere bijzonderheden in het volgende Ravelyn en op de website


Fietsroutes 70 jaar bevrijding

Ter herinnering aan de bevrijding van noordwest-Brabant in het najaar van 1944, hebben de heemkundekringen in de gemeente Moerdijk een drietal fietsroutes laten ontwikkelen. Die routes hebben een naamgeving die gerelateerd is aan de betreffende geallieerde militaire eenheid die een deel van het gebied destijds bevrijdde. In het westen van de huidige gemeente Moerdijk is dat de West Riding route. In het midden de Timberwolf route en in het oostelijk deel de 1e Poolse Divisie route. De routes lopen via objecten en herdenkingspunten die te maken hebben met gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De drie routes maken zoveel mogelijk gebruik van de bestaande fietsroutenetwerken met het bekende knooppuntensysteem. De routes zijn circa 30 kilometer lang en aan elkaar gekoppeld. Die koppeling is in de tekst verwoord. Flyers van de routes zijn beschikbaar op verschillende punten in de gemeente Moerdijk, zoals horeca, locaties heemkund(ig)e kringen, VVV-informatiepunt(en), enz. U kunt  de routes downloaden door op de naam van de route te klikken. Thema expositie: Inundatie, de bondgenoot van de militair.


In de benedenzaal van het Mauritshuis is een speciale thema tentoonstelling te bezoeken. Deze tentoonstelling is gemaakt door een kleine projectgroep ( gemeente Moerdijk, Provincie Noord-Brabant, Fort Sabina en Heemkundekring De Willemstad). Met deze thema tentoonstelling wil de projectgroep laten zien dat het mogelijk is om in het Mauritshuis zonder grote aanpassingen het boeiende verhaal van onze militaire historie te vertellen. Nu is er één stukje uit de geschiedenis, de militaire inundaties, uitgewerkt in deze mini tentoonstelling. Dit met een grote wandkaart, een animatie over een stoutmoedig staaltje, voorwerpen, kaarten en foto’s en een toelichting op papier.
Het streven van de projectgroep is er op gericht het gehele Mauritshuis te ontwikkelen tot een museum over de Stelling van Willemstad. Eeuwenlang heeft deze Stelling gefunctioneerd. Daarbij zijn telkens aanpassingen aan de Stelling uitgevoerd omdat de militaire omstandigheden gewijzigd waren.
Over de Stelling met de vesting en de omliggende forten is daardoor heel veel te vertellen. Bijzonder is dat de forten behorend tot de Stelling en de andere verdedigingswerken nog steeds aanwezig zijn en te bezoeken. Het museum moet ook bezoekers nieuwsgierig maken om de forten te gaan bezoeken. Daarmee kan het Mauritshuis ook de uitvalsbasis worden voor het ontdekken van de omgeving.

De expositie ‘Inundatie, bondgenoot van de militair’ is gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van het Mauritshuis. De projectgroep is geïnteresseerd in uw mening over de expositie maar ook over andere onderwerpen die u graag in het Museum Mauritshuis uitgewerkt zou willen zien. U kunt daarvoor ter plaatse een vragenlijst invullen. Voor de kinderen is er een speurtocht door Willemstad over hetzelfde thema.


SCHENKINGEN EN LENINGEN

Elke dinsdagmiddag van 13.30 tot 14.30 kunt u oude en antieke materialen afgeven op de zolder. Daarna bekijken wij of deze spullen in onze collectie kunnen gebruiken. Tevens worden er dan verdere afspraken gemaakt hoe we daar mee om willen gaan.


Project Overgisteren

Vorig jaar zijn we gestart in ons museum de Heemkundezolder in het Mauritshuis met het lesproject Overgisteren van Erfgoed Brabant. Hierbij bezoeken groepen 1 en 2 van de basisscholen uit de gehele gemeente Moerdijk op een middag ons museum en voeren daar opdrachten uit. De evaluatie van het eerste seizoen was zeer positief. Voor het nieuwe seizoen zijn we nog op zoek naar vrijwilligers van onze vereniging die de kinderen uitleg geven en helpen bij de opdrachten. Vanuit de scholen komen er overigens ook begeleiders mee. In de maanden december, januari en februari en in de schoolvakanties zijn er geen bezoeken.

Interesse om te helpen? Aanmelden kan bij mevrouw Addi Kamp telefoon: 0168 473187, die vanuit onze vereniging het project in het nieuw seizoen coördineert.

In het Ravelyn 32e jaargang nr.1 van februari 2014 is een artikel over het project Overgisteren opgenomen.Museum de Heemkundezolder

Met de Gemeente Moerdijk hebben we goede afspraken kunnen maken om ons museum op de zolder van het Mauritshuis voor bezoekers goed toegankelijk te maken voor bezoekers aan onze stad. De gastvrouwen van het Mauritshuis verkopen toegangskaartjes ( 2,50 per bezoeker vanaf 12 jaar, kinderen en leden van de Heemkundekring met een introducee gratis). Ruime openingstijden ( weekdagen van 9.30 uur – 12.30 uur (maandagmorgen gesloten) en van 13.00 uur- 17.00 en op zaterdag van 9.30 uur – 12.30 uur en in het seizoen zelfs langer). Voor rondleidingen  www.opstapinwillemstad.nl. Het Bestuur acht het museum een belangrijke pijler voor een openbare functie van het Mauritshuis. Om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen is echter inzet van onze leden noodzakelijk. Een museum is immers niet statisch, moet meegaan met de tijd. Heeft U ideeën daarvoor, wilt u zich inzetten voor ons museum de Heemkundezolder in ons Mauritshuis dan horen wijn dat graag van U.    

 


Wij organiseren graag voor en met U

Mocht u ideeën hebben voor activiteiten en lezingen die we als Heemkundekring kunnen organiseren dan horen wij dat graag van u. Als u een idee heeft, kunt u dat mailen aan info@heemkundekringdewillemstad.nl  t.a.v. Johan Schot.Gewijzigd: 23-06-2017
Beheer website: Piet Polak
© Heemkundekring De Willemstad