Heemkundekring De Willemstad


 


Activiteiten Heemkundekring De Willemstad:


 

Project Overgisteren

Vorig jaar zijn we gestart in ons museum de Heemkundezolder in het Mauritshuis met het lesproject Overgisteren van Erfgoed Brabant. Hierbij bezoeken groepen 1 en 2 van de basisscholen uit de gehele gemeente Moerdijk op een middag ons museum en voeren daar opdrachten uit. De evaluatie van het eerste seizoen was zeer positief. Voor het nieuwe seizoen zijn we nog op zoek naar vrijwilligers van onze vereniging die de kinderen uitleg geven en helpen bij de opdrachten. Vanuit de scholen komen er overigens ook begeleiders mee. In de maanden december, januari en februari en in de schoolvakanties zijn er geen bezoeken.

Interesse om te helpen? Aanmelden kan bij mevrouw Addi Kamp telefoon: 0168 473187, die vanuit onze vereniging het project in het nieuw seizoen coördineert.

In het Ravelyn 32e jaargang nr.1 van februari 2014 is een artikel over het project Overgisteren opgenomen.


Lezing over de Brabantse IJzeren Eeuw op dinsdag 19 februari 2019
 
Heemkundekring De Willemstad organiseert een lezing door de heer Hans van den Eeden met als onderwerp de Brabantse IJzeren Eeuw.
In de lezing staat de ontwikkeling van Brabant in de negentiende eeuw ofwel de IJzeren Eeuw in het middelpunt. De bekende onderzoeksjournalist Hans van den Eeden uit Heusden vertelt over de technologische - en sociale vooruitgang van de Brabantse IJzeren Eeuw. Tijdens deze eeuw veranderde Noord-Brabant van een agrarische - naar een technologische samenleving. Ook schilderde Vincent van Gogh in die tijd zijn aardappeleters. Verder reed de eerste trein, vonden tal van uitvindingen plaats, werden de wegen verhard en werden er kanalen gegraven.
In de lezing komen o.a. de ontwikkeling van de bevolkingsgroei, de agrarische sector, de tuinbouw en ontginningen aan de orde. De tijd kenmerkte zich door de verandering van kleinschaligheid naar grootschaligheid in verschillende bedrijfstakken.

Tijdens het tweede deel van de negentiende eeuw kwamen de arbeidsomstandigheden onder druk te staan. De opkomst van met name de sociale beweging was daarop een reactie. Zij zetten zich in voor kiesrecht, afschaffing van kinderarbeid, etc. Ook dit komt in de lezing aan de orde.
De lezing wordt ondersteund met spraakmakende anekdotes en fraai beeldmateriaal.

De lezing wordt gehouden in Buurthuis Irene en is ook voor niet-leden van de Heemkundekring toegankelijk.
De aanvang is 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.
De toegang is gratis.

 Lezing door Kars Veling van De Vlinderstichting 19 maart 2019
Op uitnodiging van Heemkundekring De Willemstad zal Kars Veling van De Vlinderstichting een lezing verzorgen met als thema: Waarde van natuurlijk onderhoud voor vlinders en bijen. Vlinders en (wilde) bijen hebben het moeilijk door veranderde leefomstandigheden. De gemeente Moerdijk voert inmiddels een actief bijenvriendelijk beheer door onder andere de aanleg van bijenlinten.
In overleg met schaapherder Van Driel is de begrazing van de wallen en de Singel aangepast waardoor er meer variatie in begroeiing is ontstaan.
Welk effect hebben dit soort maatregelen voor vlinders en bijen? Kars Veling zal daar nader op ingaan maar ook vertellen wat u zelf kunt doen om in tuin en omgeving meer ruimte te bieden voor vlinders en andere insecten.
De Vlinderstichting is dé organisatie die de deskundigheid in Nederland en Europa over vlinders en libellen bundelt. Zij maken zich sterk voor het behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland en Europa.
Kars Veling is allrounder en ecoloog. Hij werkt al sinds de beginjaren bij De Vlinderstichting en is in de loop der tijd bij heel veel projecten betrokken geweest. Als persvoorlichter treedt hij regelmatig naar buiten als het gezicht van De Vlinderstichting.


De lezing wordt dinsdag avond 19 maart gehouden in Buurthuis Irene, Grimhoek 15 te Willemstad.
Ook niet leden van de Heemkundekring zijn van harte welkom.
De toegang is gratis. De lezing begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.Thema expositie: Inundatie, de bondgenoot van de militair.


In de benedenzaal van het Mauritshuis is een speciale thema tentoonstelling te bezoeken. Deze tentoonstelling is gemaakt door een kleine projectgroep ( gemeente Moerdijk, Provincie Noord-Brabant, Fort Sabina en Heemkundekring De Willemstad). Met deze thema tentoonstelling wil de projectgroep laten zien dat het mogelijk is om in het Mauritshuis zonder grote aanpassingen het boeiende verhaal van onze militaire historie te vertellen. Nu is er één stukje uit de geschiedenis, de militaire inundaties, uitgewerkt in deze mini tentoonstelling. Dit met een grote wandkaart, een animatie over een stoutmoedig staaltje, voorwerpen, kaarten en foto’s en een toelichting op papier.
Het streven van de projectgroep is er op gericht het gehele Mauritshuis te ontwikkelen tot een museum over de Stelling van Willemstad. Eeuwenlang heeft deze Stelling gefunctioneerd. Daarbij zijn telkens aanpassingen aan de Stelling uitgevoerd omdat de militaire omstandigheden gewijzigd waren.
Over de Stelling met de vesting en de omliggende forten is daardoor heel veel te vertellen. Bijzonder is dat de forten behorend tot de Stelling en de andere verdedigingswerken nog steeds aanwezig zijn en te bezoeken. Het museum moet ook bezoekers nieuwsgierig maken om de forten te gaan bezoeken. Daarmee kan het Mauritshuis ook de uitvalsbasis worden voor het ontdekken van de omgeving.

De expositie ‘Inundatie, bondgenoot van de militair’ is gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van het Mauritshuis. De projectgroep is geďnteresseerd in uw mening over de expositie maar ook over andere onderwerpen die u graag in het Museum Mauritshuis uitgewerkt zou willen zien. U kunt daarvoor ter plaatse een vragenlijst invullen. Voor de kinderen is er een speurtocht door Willemstad over hetzelfde thema.


SCHENKINGEN EN LENINGEN

Elke dinsdagmiddag van 13.30 tot 14.30 kunt u oude en antieke materialen afgeven op de zolder. Daarna bekijken wij of deze spullen in onze collectie kunnen gebruiken. Tevens worden er dan verdere afspraken gemaakt hoe we daar mee om willen gaan.Museum de Heemkundezolder

Met de Gemeente Moerdijk hebben we goede afspraken kunnen maken om ons museum op de zolder van het Mauritshuis voor bezoekers goed toegankelijk te maken voor bezoekers aan onze stad. De gastvrouwen van het Mauritshuis verkopen toegangskaartjes ( 2,50 per bezoeker vanaf 12 jaar, kinderen en leden van de Heemkundekring met een introducee gratis). Ruime openingstijden ( weekdagen van 9.30 uur – 12.30 uur (maandagmorgen gesloten) en van 13.00 uur- 17.00 en op zaterdag van 9.30 uur – 12.30 uur en in het seizoen zelfs langer). Voor rondleidingen  www.opstapinwillemstad.nl. Het Bestuur acht het museum een belangrijke pijler voor een openbare functie van het Mauritshuis. Om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen is echter inzet van onze leden noodzakelijk. Een museum is immers niet statisch, moet meegaan met de tijd. Heeft U ideeën daarvoor, wilt u zich inzetten voor ons museum de Heemkundezolder in ons Mauritshuis dan horen wijn dat graag van U.    

 


Wij organiseren graag voor en met U

Mocht u ideeën hebben voor activiteiten en lezingen die we als Heemkundekring kunnen organiseren dan horen wij dat graag van u. Als u een idee heeft, kunt u dat mailen aan info@heemkundekringdewillemstad.nl  t.a.v. Johan Schot.Gewijzigd: 12-02-2019
Beheer website: Piet Polak
© Heemkundekring De Willemstad