Heemkundekring De Willemstad


 

Algemeen:
 

Heemkundekring De Willemstad

Opgericht: 26 maart 1980 (vaststelling statuten). Klik hier voor de tekst van de statuten

Doelstelling Heemkundekring:
Het bevorderen in brede kring van de belangstelling voor en de kennis van eigen streek, volk en heemkundig waardevolle overblijfselen uit vroeger tijden.

De vereniging tracht dit ondermeer te bereiken door:

·    Het bevorderen van de belangstelling voor het eigene van de voormalige gemeente Willemstad en omgeving en het bevorderen en begeleiden van de praktische en theoretische heemkundebeoefening

·    Het houden van heemkundedagen en het instellen of doen instellen van algemene onderzoeken

·    Het organiseren van aan heemkunde gerelateerde evenementen, zoals film- en diavoorstellingen en exposities en van voor lichting op heemkundig gebied

·    Het geven van adviezen(gevraagd of ongevraagd) op heemkundig gebied aan bestuursorganen, rechtspersonen en particulieren, zo mogelijk door deelname aan commissies

·    Het middels heemkundig materiaal ondersteunen van onderwijsinstellingen

·    Medewerking verlenen aan openstelling van historische panden, en terreinen in de voormalige gemeente Willemstad en omgeving;

·    Het doen uitvoeren en begeleiden van archeologisch onderzoek in de voormalige gemeente Willemstad. Overigens al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van de leden, in verband met voormelde doelomschrijving, nuttig of gewenst is.

 

Secretariaat:
Telefoon : 0168-476150
Email : jaschot@hccnet.nl

Bestuur:

Addi Kamp,  voorzitter
Johan Schot,  secretaris
Maaike Stout, penningmeester
Ton Stege, lid
Hugo Snel, lid

Overige functies/contactpersonen:

Mediatheek: Janneke Driesprong
Webmaster: Piet Polak

E-mail:
Info@heemkundekringdewillemstad.nl

Periodiek:
Het periodiek de "Ravelyn" verschijnt 3x per jaar.
Zie ook de Publicaties pagina op deze website.
E-mail redactie: info@heemkundekringdewillemstad.nl  

Privacy beleid:

Vanwege Europese wetgeving past Heemkundekring De Willemstad de AVG (Algemene Verordening Gegevensbeschreming) toe. Klik hier voor het beleid wat de heemkundekring hieromtrent heeft vastgesteld.

Museum:
Het museum van Heemkundekring De Willemstad is gevestigd in het Mauritshuis Hofstraat 1 Willemstad. Hier is op de Heemkundezolder een uitgebreide vaste collectie van duizenden heemkundige voorwerpen, oude foto’s en kaarten te zien. Bijzondere aspecten uit de Willemstadse geschiedenis komen aan bod in stijlkameropstellingen zoals winkel, school, werkplaats, keuken, woonkamer, visserij en landbouw. In verschillende vitrines worden bijzondere collecties getoond.

Regelmatig ontvangen we aanbiedingen en voorwerpen voor ons museum op de zolder van het Mauritshuis. Vaak betreft het een waardevolle aanvulling voor onze collectie, die vooral gericht is op Willemstad en haar geschiedenis. Hoewel de ruimte beperkt is, nemen we nog steeds graag (bijzondere) voorwerpen op in onze collectie. Op dinsdagmiddag wordt er gewerkt aan de collectie en het onderhoud van de zolder. Dat is ook het moment om voorwerpen aan te bieden of te overleggen of voorwerpen, die u wilt schenken, passen in onze collectie.

Openingstijden Mauritshuis:

 

 

Zomer

(1 april – 30 september)

Winter

( 1 oktober- 31 maart)

Zondag

12.00 – 17.00 uur

13.00 – 17.00 uur

Maandag

Gesloten

Gesloten

Dinsdag

11.00 – 17.00 uur

Gesloten

Woensdag

11.00 – 17.00 uur

11.00 – 17.00 uur

Donderdag

11.00 – 17.00 uur

11.00 – 17.00 uur

Vrijdag

11.00 – 17.00 uur

11.00 – 17.00 uur

Zaterdag

12.00 – 17.00 uur

13.00 – 17.00 uur

 LET OP:

Het Mauritshuis en daarmee ook onze Heemkundezolder is weer 6 dagen in de week geopend voor het publiek. De toegang is gratis.  Wel gelden voorwaarden voor bezoek. Aanmelden vooraf is verplicht, voor bezoek gelden zogenaamde slottijden. Op de website van het Mauritshuis  https://www.moerdijk.nl/mauritshuis.html  is hierover meer te lezen. 

Tijdens huwelijken en verhuur kan het museum gesloten zijn.

Toegang bovenverdieping Mauritshuis en museumzolder is gratis


(Zie
fotopagina voor foto's van het museum).


 


Gewijzigd: 12-09-2021
Beheer website: Piet Polak
© Heemkundekring De Willemstad