Heemkundekring De Willemstad


 


Activiteiten Heemkundekring De Willemstad:


Activiteitenprogramma voorjaar 2024

Heemkundekring De Willemstad organiseert lezing over Fort Sabina

Op dinsdagavond 11 juni zal Reginald van Overveld een lezing houden over Fort Sabina in Buurthuis Irene.

Reginald is verbonden aan het Fort en heeft grote kennis van de geschiedenis.

Fort Sabina is dichtbij Willemstad maar mogelijk kent het Fort voor ons nog vele verassingen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de grootschalige renovatie van het voorfront van de kazerne en zal binnenkort gestart worden met het opknappen van de botenloods.

De opdrachtgever voor de bouw van het Fort in 1811 was Napoleon Bonaparte, die de strategische ligging van groot belang achtte voor de verdediging van het Volkerak. Later is het Fort aangepast en vormde het onderdeel van de Stelling van Willemstad en het Hollandsch Diep. Er is veel te vertellen over de militaire geschiedenis en de manier waarop de verdediging van het Volkerak was bedacht. Niet iedereen zal weten dat het Fort ook voor de Willemstadters van groot belang was als veilige schuilplaats in de Tweede Wereldoorlog en direct na de Watersnoodramp. Ook dit komt aan de orde in de lezing.

Het is de bedoeling om in de zomer, de datum volgt later, het fort zelf te bezoeken en met een gids het fort te ontdekken. Dan komen we op plekken die normaal niet toegankelijk zijn. 

De lezing in Buurthuis Irene begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

De toegang is gratis maar een gift/donatie voor het fort wordt op prijs gesteld. Ook niet leden van Heemkundekring De Willemstad zijn van harte welkom.

 


UITSLAG FOTOWEDSTRIJD TER GELEGENHEID VAN 400-JARIG BESTAAN MAURITSHUIS 

Drie vakjuryleden hebben de foto’s beoordeeld. Het selecteren van de drie mooiste foto’s werd nauwgezet gedaan. De kwaliteit van de foto’s is namelijk hoog. Dit bleek ook uit de uitslag van de publieksprijs. Het aantal uitgebrachte stemmen voor een foto lag soms dicht bij elkaar. Totaal hebben 479 bezoekers gestemd.

 
1e Prijs               fotonr. 3         Jos Bezemer,     titel van de foto: Willemstad, late in the evening
2e Prijs               fotonr. 21       Piet Polak,         titel van de foto: Zonsopkomst bij bastion Overijssel
3e Prijs               fotonr. 27       Dicky Wijland,    titel van de foto: Een huis voor Maurits
Publieksprijs        fotonr. 16       Erica Moorman,   titel van de foto: Allure             


DE MUSEUM ZOLDER

Op onze  museumzolder in het Mauritshuis tonen we regelmatig nieuwe aanwinsten en passen we onze opstellingen aan. Een reden om regelmatig te zolder te bezoeken!


Schenkingen voor onze collectie op de museumzolder.

We hebben al een uitgebreide collectie maar voorwerpen en attributen die een specifieke relatie met Willemstad en haar inwoners hebben nemen we nog graag op in onze zoldercollectie of in ons archief. U kunt ons daarvoor via ons emailadres: info@heemkundekringdewillemstad.nl benaderen. We nemen dat zo spoedig mogelijk contact met u op.
 

Erfgoedmuseum de Heemkundezolder.

Op de zolder(s) van het mooie Mauritshuis,  Hofstraat 1 te Willemstad heeft onze Heemkundekring haar Erfgoedmuseum ingericht. In de zeer uitgebreide verzameling verdeeld over vele thema’s krijgt de bezoeker een tijdsbeeld van bezigheden van de “boeren, burgers en buitenlui” in onze vesting en de Ruigenhilse polder. Aan de hand van heel veel voorwerpen en gebruiksattributen wordt een beeld geschetst van het wonen en werken op het land, in de visserij en de middenstand, de invloed van de militairen en hoe men vroeger leefde.
De toegang tot het Mauritshuis en onze heemkundezolder is gratis. De openingstijden zijn ruim.


Wij organiseren graag voor en met U

Mocht u ideeën hebben voor activiteiten en lezingen die we als Heemkundekring kunnen organiseren dan horen wij dat graag van u. Als u een idee heeft, kunt u dat mailen aan info@heemkundekringdewillemstad.nl  t.a.v. Johan Schot.


Gewijzigd: 26-05-2024
Beheer website: Piet Polak
© Heemkundekring De Willemstad