Heemkundekring De Willemstad
   

                                    

Welkom op de Internetsite van Heemkundekring De Willemstad.

Bij de oprichting van Heemkundekring De Willemstad in 1978 werd als logo gekozen een zeventiende eeuws wapen van Willemstad bestaande uit drie W's omgeven door een bladerkrans. Die W staat voor Willemstad en zoals gebruikelijk in de heraldiek wordt dit letterteken drie maal weergegeven, zoals dat ook met schuinkruisen, maliën, merletten of lelies gebeurt.

Dit doet ze niet alleen voor leden die er onder Actueel het laatste nieuws van hun vereniging kunnen vernemen, maar ook voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Willemstad.
Op de pagina Geschiedenis vindt u een korte samenvatting van de geschiedenis van Willemstad, die in vier aparte hoofdstukjes iets verder per eeuw wordt uitgewerkt.
Meer informatie over de geschiedenis vindt u op de pagina Literatuur met een opgave van verschenen boeken en artikelen over Willemstad.
Willemstad telt een aantal mooie gebouwen, vijf daarvan zijn nader beschreven in het hoofdstuk Gebouwen.
Hét kenmerk van Willemstad zijn de fraai bewaarde vestingwerken. Op de pagina Vesting wordt nader ingegaan op de vesting Willemstad en de diverse forten in de omgeving.
Aan het landschap rond Willemstad wordt ook aandacht besteed. De ontstaansgeschiedenis, de inpoldering en het huidig landschap worden in het kort beschreven.

In "Moederlandse geschiedenis", een uitgave ter gelegenheid van de Boekenweek 2005, schrijft de oud-directeur van het Rijksmuseum Henk van Os over een bezoekje aan Willemstad: "...Een groot deel van de vaderlandse geschiedenis ontvouwde zich voor ons in Willemstad. Land bedijken, land onder water zetten, forten bouwen, waterlinies maken en ten slotte de Deltawerken: hier kreeg het verleden voor ons perspectief".

Wij wensen u veel leesplezier.

Heemkundekring De Willemstad


Gewijzigd: 25-01-2017
Beheer website: Piet Polak
© Heemkundekring De Willemstad