Heemkundekring De Willemstad


 


Volkeraksluizen:

Ten westen van Willemstad liggen de Volkeraksluizen. De sluizen zijn gebouwd als onderdeel van het Deltaplan. In het Volkerak moest een secundaire dam aangelegd worden om de Oosterschelde en het Haringvliet af te kunnen sluiten. Door de afsluiting van het Volkerak, die in 1969 was gepland, zou echter ook de enige scheepvaartroute tussen enerzijds Rotterdam en Duitsland en anderzijds Antwerpen en Frankrijk worden geblokkeerd. Dit werd onaanvaardbaar geacht. Daarom werd besloten om in de aan te leggen dam een sluizencomplex te bouwen.

De eerste twee binnenvaartsluizen werden in 1967 in gebruik genomen. In 1977 werd het complex uitgebreid met een extra sluis voor de binnenvaart en een aparte recreatie sluis voor jachten. Daarnaast werd nog een inlaatsluis gebouwd.
De beroepsvaartsluizen hebben elk een lengte van 325 meter en een breedte van 24 meter. De jachtensluis is 142 meter lang en 16 meter breed. Om extra hoge schepen de rijksweg A29 te laten passeren ligt over oostelijke sluiskolk een basculebrug. Er passeren jaarlijks ongeveer 110.000 beroepsvaartuigen met een laadvermogen van 200.000.000 ton en ongeveer 148.000 jachten.
De totale oppervlakte van het object is ca. 300 hectare, waarvan 200 hectare water en 100 hectare land.
In 1988 werd dit object vermeld in het Guinness book of records als grootste binnenvaartobject van de wereld.

 


 


Tekst: J. van Horne
Foto: P.H. Oosters

Gewijzigd: 12-02-2016
Beheer website: Piet Polak
Heemkundekring De Willemstad