Heemkundekring De Willemstad


 


RAVELYN

Korte inhoud Ravelyn jaargang 24, nr. 3 - oktober 2006

In dit nummer een verslag door Plona Maris van het jaarreisje van de heemkundekring naar Gent.

A.M. Wilmink-Noom was voor haar zesde Gesproken Portret op bezoek bij de gebroeders Klop. Al vele jaren zijn of waren zij vletschippers ter bevoorrading van zandzuigers in geheel Nederland en in het bijzonder van de zandzuiger die de Eurogeul op diepte houdt.

Cor van Gend zet de beschrijving van zijn wandeling voort. Hij beschrijft zijn vroegere vondst van een dode zeehond, die aardig wat geld opbracht, de vuurtoren die na de oorlog in plaats van een ijzeren, een stenen opbouw kreeg, het massagraf der Belgische drenkelingen, het oude zwembad aan het Hollandsch Diep, en de steigers aan het havenhoofd.

Een vervolg op de werkzaamheden en gebeurtenissen op de Volkeraksluizen wordt beschreven door oud sluismeester Jan van Horne.
De personeelsfeesten, het voetballen en de volkstuinen komen aan bod, evenals de komst van een centrale bediening. Een bellenscherm moest zoveel mogelijk zien te voorkomen dat het zoute water uit het Volkerak in het zoete Hollandsch Diep zou stromen. Ook een aantal scheepsrampen worden beschreven, alsmede de bestrijding van het ijs in strenge winters.

De bekende politicus mr. Jaap Burger, een geboren en getogen Willemstadter, schreef in 1975 een brief waarin hij een aantal herinneringen ophaalt aan zijn jeugd in Willemstad en aan enkele markante Willemstadters.

P.W. de Visser, jarenlang chauffeur voor de Autodienst THOR, geeft de geschiedenis weer van deze autodienst tussen Willemstad, Klundert, Moerdijk, Dordrecht en Rotterdam. Het personeel, der agentschappen, de vrachtauto's (Chevrolet, GMC, DAF 50), het werkgebied, het zware werk, welke goederen er zoal vervoerd werden en het einde van de autodienst, dit alles komt in zijn artikel aan bod.

Het laatste van een artikelenreeks over Willemstad in de Bataafs/Franse tijd door C. van Mastrigt gaat onder meer over de gezondheidszorg, met o.a een aantal besmettelijke ziekten die er toen heersten en de eerste inenting tegen pokken (1808). Kerk en Staat werden gescheiden, waarbij de kerkgebouwen met het kerkhof ter beschikking van het plaatselijk bestuur werden gesteld om deze naar evenredigheid over de kerkgenootschappen te verdelen. De torens zouden eigendom van de gemeente blijven. De enige kerk in Willemstad (de Koepelkerk) leverde geen probleem op, deze werd aan het enige kerkgenootschap, het Hervormd Kerkgenootschap, overgedragen. Verder komen aan bod de toestand van de wegen, de inlijving bij Frankrijk met als gevolg o.a. de toenemende bureaucratie, de dienstplicht die duizenden Nederlanders het leven kostte als kanonnenvoer voor Napoleon, en ten slotte de bevrijding van het Franse juk.


Gewijzigd: 21-11-2016
Beheer website: Piet Polak
Heemkundekring "De Willemstad"