Heemkundekring De WillemstadKennisgeving verschijning van het boek Willemstad PrinsheerlijK.

Recent is het boek Willemstad PrinsheerlijK (Een vestingstad in roerige en minder roerige tijden) verschenen.
Een boek geschreven door ons erelid de heer C. van Mastrigt.
Wij zijn als Heemkundekring trots op de uitgave van dit boek waarin de integrale geschiedenis van onze vestingstad aan bod komt.
Er is natuurlijk al veel geschreven over Willemstad en haar geschiedenis, maar in bijna alle gevallen zijn daarbij maar facetten uit ons verleden behandeld.
Het nu verschenen boek telt 324 pagina’s en ca. 250 afbeeldingen waaronder landkaarten, tekeningen van de vestingwerken en foto’s, deels in kleur. 
Natuurlijk speelt de vestinggeschiedenis van Willemstad met de omliggende forten een belangrijke rol. Bijna elke Europese oorlog had zijn weerslag op het gebeuren in Willemstad en overblijfselen uit de diverse oorlogen zijn nog steeds herkenbaar in de vesting en omgeving.
Maar het boek bevat ook een keur aan andere onderwerpen zoals o.a. de vondst van het mannetje van Willemstad, het verdwenen middeleeuwse dorpje Valkenberg, de inpoldering van het gorzengebied en het ontstaan van het dorpje Ruigenhil. Verder komen ook de invallen van de Watergeuzen en van de Spanjaarden, de omwalling van het dorpje, de Tachtigjarige oorlog, de bijzondere status als heerlijkheid van Oranje, scheepvaart, visserij en landbouw, de kwestie of Willemstad bij Brabant of Holland hoorde, de opheffing van de vesting en hoe omgegaan werd met de mogelijkheden tot uitbreiding buiten de wallen, de Tweede Wereldoorlog, de watersnoodramp, de gemeentelijke herindeling etc. aan de orde in het boek.
Kortom een boek dat naar onze overtuiging voor velen een waardevolle aanwinst zal zijn.

Canon van Moerdijk

 

 


Laatste wijzigingen: 17-01-2023
Beheer website Piet Polak
© Heemkundekring De Willemstad